INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować PAWO- MEN Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Pabianicach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, e-mail:
e-sklep@pawo.pl (dalej PAWO) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

 

Klient może skorzystać z wzoru formularza dołączonego do wysłanego towaru. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres email: e-sklep@pawo.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości PAWO prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy PAWO zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PAWO), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym PAWO zostało poinformowane o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem. PAWO może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia PAWO dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Klient powinien odesłać lub przekazać PAWO rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował PAWO o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

PAWO-MEN Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23/39,

95-200 Pabianice,

e-sklep@pawo.pl

 

Ja, _____________________, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z PAWO-MEN Sp. z o.o. Sp.k.

 

Data zawarcia umowy to: ___________________

 

Imię i nazwisko: ___________________________

 

Adres: _____________________________________________________

 

Podpis: ____________________________

 

Data: _______________________

 

 

Product added to wishlist
Product added to compare.