ZWROT

Towar zakupiony na www.sklep.pawo.pl podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od czasu otrzymania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Mogą Państwo zwrócić produkt w dowolnym salonie Pawo na terenie Polski. Nasi doradcy pomogą Państwu również w wymianie, doborze odpowiedniego rozmiaru oraz dopełnieniu niezbędnych formalności. Prosimy o przygotowanie produktu do zwrotu oraz jeżeli to możliwe wypełnienie otrzymanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Można go również pobrać w tym miejscu- pobierz Formularz zwrotu >>>

Produkty można również odesłać do naszego esklepu na poniższy adres (koszty zwrotu ponosi Kupujący):

PAWO- MEN Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Sikorskiego 23/39
95-200 Pabianice
Z dopiskiem: E-sklep / Zwrot

Do przesyłki prosimy, o ile to możliwe, o dołączenie formularza zwrotu, który dołączony jest do każdego zakupu.

WARUNKI ZWROTU

Zwroty przyjmowane są bez podania powodu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez klienta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, zostało opisane w regulaminie Sklepu internetowego.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. według wzoru udostępnionego przez PAWO.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji (zalecana forma elektroniczna – wiadomość e-mail lub pisemna w formie przesyłki pocztowej) dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (jeśli taki powstały), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Przedsiębiorcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. W przypadku braku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub złożenia go po terminie PAWO zwrotnie odeśle na koszt Konsumenta otrzymany od niego towar, chyba że z okoliczności towarzyszących przesłaniu przesyłki przez Konsumenta zostanie ona poczytana za reklamację dotyczącą towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

Produkt dodany do listy życzeń